Metodmåleri AB arbetar med både stora och små projekt på entreprenad och måleriservice. Vi har målare i Nässjö och i Jönköping. 

Referensprojekt

 Nedan är ett axplock från en del av våra projekt

Butik i Jönköping

Här är en butik i Jönköping under uppbyggnad.

Färg: NCS S 0570-Y10R (gul)
Tapet: Fototapet från Happywall


Fototapet

En skog tar form

Färg: 
Tapet: Fototapet från Happywall

Kontor och lager i Malmbäck

På entreprenad har vi målat kontor och lager, väggarna & tak är sprutmålade


Renovering av en villa 

Före och efter bilder

Före

Efter

Om målning av sekelskiftes villa

Gamla snickerier och dörrar är bevarade och om målade

Butiker på Asecs i Jönköping

Sprutmålning av tak ventilation och installationer, väggar målade med Kabric KC14. Ett färgat spackel som skapar taktila och vackra väggar som kan underhållas och vårdas precis som en vanlig målad vägg