Om Metodmåleri AB

Vd`n

Vi vill vara ett nytänkande måleriföretag som ligger i framkant med utveckling, arbetsmetoder och utrustning. Vi arbetar med både stora och små projekt på entreprenad och måleriservice.

Vårt mål är att utföra professionella målningsarbeten, och med bra samarbete mellan entreprenör och beställare finna effektiva lösningar och arbetsmetoder som gynnar både personal och kunder.

Vi erbjuder kundanpassade helhetslösningar för alla typer av målningsarbeten som in- och utvändig målning, målning av snickerier, vävning, tapetsering och designidéer av olika former. Metodmåleri riktar sig till både privatkunder, företagskunder och bostadsrättsföreningar. 

Vår personal är utbildad och har certifikat i VT, VA målning samt Epoxy och härdplaster. Vi utför arbeten på entreprenad och måleriservice.

För Metodmåleri är det viktigt att hålla hög kvalitet på sina utförda arbeten, utrustning och material.
Vi tar ansvar för kvalitén, från det första till det sista penseldraget. i små och stora måleriprojekt.